Slávnostné odovzdávanie diplomov DSD I PRO

27 September 2021, 10:36    |    Viera Gilányová


Dňa 21.09.2021 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice konalo slávnostné odovzdávanie jazykových diplomov DSD I PRO, ktoré si z rúk veľvyslankyne SRN na Slovensku, pani  Barbary Wolf a kultúrnej atašé, pani Elisabeth Baumann, prevzalo aj  16 žiakov Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského.

Napriek náročnému vzdelávaciemu procesu v čase pandemickej situácie a online vyučovania v šk.r. 2020/21 sa naši žiaci, teraz už maturanti, odhodlali pripraviť sa a absolvovať medzinárodnú jazykovú skúšku Deutsches Sprachdiplom DSD I PRO, ktorú všetci úspešne zvládli. Doklad o absolvovaní jazykovej skúšky im bude v budúcnosti slúžiť k preukázaniu ich jazykových zručností či už pri uchádzaní sa o vysokoškolské štúdium alebo o prácu, napr. v nemeckých spoločnostiach, pôsobiacich na Slovensku.

K slávnostnej atmosfére ceremónie svojim vystúpení m prispeli aj členovia kapely GJGT, za čo im patrí veľká vďaka.

 Všetkým držiteľom medzinárodného jazykového certifikátu srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov v ďalšom (nielen jazykovom) štúdiu. 

fotogaléria