Slávnostné odovzdávanie diplomov DSD I PRO

Slávnostné odovzdávanie diplomov DSD I PRO