ISIC

30 June 2020, 18:01Oznam - Predĺženie platnosti ISIC 2.- 5. ročníkOznam pre budúcich prvákov - pokyny ku kartám ISIC

Chceli by sme Vás informovať, že vyplnenú a podpísanú Prihlášku za člena - evidenčný list ku karte ISIC je potrebné priniesť so sebou v deň, keď si žiak príde prevziať nový preukaz ISIC. Nie je nutné, aby ste posielali prihlášky poštou na adresu školy alebo ako sken mailom.
Dátum prevzatia kariet uverejníme na stránke školy v priebehu augusta.


ISIC Prihláška 2020 platba na účet