Oznamy pre stravníkov

22 August 2019, 11:18


OZNAM VEDÚCEJ VŠJ pre stravníkov v šk.roku 2019/2020


POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ OBEDOV

 

1.   Obedy si  môžete objednávať  v  elektronickej žiackej knižke (gjgt.edupage.org) v ponuke Komunikácia-Školská jedáleň.

2.   Obed na nasledujúci deň je potrebné objednať a odhlásiť  do 14:00 hod. predchádzjúceho dňa školského vyučovania.

3.   Noví stravníci dostanú variabilné symboly po vygenerovaní systémom, ktoré Vám budú oznámené.

4.   Obedy si môžu objednávať len stravníci, ktorí nemajú nulový alebo mínusový kredit.

PROSÍM VŠETKÝCH STRAVNÍKOV, ABY PRI PLATBE UVÁDZALI SPRÁVNY VARIABILNÝ SYMBOL!!!!!