Deň otvorených dverí

28 September 2018, 12:02    |    Viera Gilányová


Riaditeľstvo Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať

9. októbra 2018 o 9,30 hod. na deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl,

ktorí majú záujem o štúdium v triedach

·        so zameraním na bilingválne štúdium

·        s  profiláciou  na matematiku

Vedenie školy poskytne záujemcom informácie o štúdiu aj v inom termíne.

Stretnutie zúčastnených bude vo vestibule školy od 9,00 hod.

Účasť na DOD potvrďte prostredníctvom  základnej školy.

V prípade, že základná škola neorganizuje účasť na DOD, tak individuálne 

 

 na e-mailovú adresu:                         mozolova.m@gmail.com     

alebo telefonicky na tel. číslo             048/413 52 37

 

do 4.októbra 2018.

 

  

PhDr.Mária Sochorová

riaditeľka školy