Darujte vaše 2% z daní

14 February 2020, 11:21    |    Viera Gilányová


Vážení rodičia, absolventi a priatelia Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici,

touto formou sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2% z Vašich daní v prospech Klubu Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici

Združenie sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať rozvoju školy, ktorú navštevuje v súčasnosti 734 žiakov denného štúdia. Máme záujem, aby sa vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí a aby k tomuto procesu mala škola kvalitné učebné pomôcky. Toto je náš hlavný cieľ a snažíme sa ho napĺňať postupnými krokmi.

Náš cieľ však nemožno dosiahnuť bez účasti rodičov a priaznivcov našej školy. Preto Vám touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc a finančné príspevky. Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí aj 2% z Vašich daní na tieto účely. Žiadneho darcu to nestojí ani cent navyše, lebo ide o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan sa však môže rozhodnúť o poukázaní 2% z týchto daní pre vybraný právny subjekt.

Ako občianske združenie Klub Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského Vás chceme osloviť, aby ste poskytli 2% z Vašich daní v prospech školy a Vašich detí. Uisťujeme Vás, že budú účelne použité.

 

Dúfame vo Vašu podporu a vopred ďakujeme!

 

Údaje o prijímateľovi - Klub Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského:

 

 IČO: 14225930

Právna forma: občianske združenie 

Obchodné meno: Klub Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského, Tajovského 325/25, 974 09 Banská Bystrica


Zamestnanci - postup

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osobyFyzické osoby - postup

Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO


Právnické osoby - postup

Danove priznanie k dani z prijmov PO