Zoznam prijatých uchádzačov o bilingválne slovensko-francúzske štúdium

21 May 2020, 08:57    |    Viera Gilányová


Milí uchádzači o bilingválne slovensko-francúzske štúdium a ich zákonní zástupcovia,

zverejňujeme výsledky prijímacieho konania so získaným počtom bodov pod kódom, ktorý je vytvorený z posledných šiestich číslic rodného čísla a začiatočného písmena mena uchádzača.

Ak je uchádzač v zozname prijatých, zákonný zástupca  vyplní potvrdenie o nastúpení, ktoré je súčasťou rozhodnutia a tiež je ho možné stiahnuť  TU, podpíše ho a zoskenované alebo odfotené ho pošle na adresu gymnazium.gjgt@gmail.com  alebo ho zašle poštou na adresu školy alebo ho prinesie osobne na sekretariát školy v čase 7:30-13:00 čím skôr, najneskôr do 4.júna 2020. Rozhodujúci je dátum  doručenia strednej škole 4.jún 2020.

Súčasťou potvrdenia je aj návratka o voľbe predmetu, kde je potrebné vyznačiť zvolený predmet.

Ak uchádzač  je v zozname prijatých a nastúpi na inú školu , zákonný zástupca  vyplní potvrdenie o nenastúpení a doručí ho do školy čo najskôr rovnakým spôsobom.

 V prípade, že uchádzač nie je v zozname prijatých a má záujem o štúdium, zákonný zástupca doručí v stanovenej lehote  odvolanie.

Záujemcovia o internátne ubytovanie:

 http://www.skolskyinternatbbystrica.webnode.sk

    Výsledky prijímacieho konania v školskom roku 2019/2020

pre študijný odbor 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium
kód je vytvorený z posledných 6 číslic RČ a začiatočného písmena mena
  kód prospech olympiády povinné profilové doplnkové sumár
1. 213948E 15 70 180 162 108 535 PRIJATÝ
2. 055829I 15 55 180 162 108 520 PRIJATÝ
3. 125828K 15 50 180 162 108 515 PRIJATÝ
4. 287161K 10 55 180 162 108 515 PRIJATÝ
5. 113911E 15 45 180 162 108 510 PRIJATÝ
6. 054405E 15 30 180 162 108 495 PRIJATÝ
7. 129032Z 15 25 180 162 108 490 PRIJATÝ
8. 085827A 15 25 180 162 108 490 PRIJATÝ
9. 103916T 15 25 180 162 108 490 PRIJATÝ
10. 073919M 15 25 180 162 108 490 PRIJATÝ
11. 013925H 15 20 180 162 108 485 PRIJATÝ
12. 053908K 10 25 180 162 108 485 PRIJATÝ
13. 163913K 15   180 162 108 465 PRIJATÝ
14. 133957L 15   180 162 108 465 PRIJATÝ
15. 173912S 15   180 162 108 465 PRIJATÝ
16. 223913M 15   180 162 108 465 PRIJATÝ
17. 055951B 15   180 162 108 465 PRIJATÝ
18. 013923N 15   180 162 108 465 PRIJATÝ
19. 203909E 15   180 162 108 465 PRIJATÝ
20. 055825S 15   180 162 108 465 PRIJATÝ
21. 013945A 15   180 162 108 465 PRIJATÝ
22. 073918M 15   180 162 108 465 PRIJATÝ
23. 103916P 15   180 162 108 465 PRIJATÝ
24. 133927M 15   180 162 108 465 PRIJATÝ
25. 045823P 15   180 162 108 465 PRIJATÝ
26. 233928L 15   180 162 108 465 PRIJATÝ
27. 113906E 15 25 155 162 108 465 PRIJATÝ
28. 173918S 15   180 162 108 465 PRIJATÝ
29. 023921K 15   180 162 108 465 PRIJATÝ
30. 105865Z 15   180 162 108 465 PRIJATÝ
31. 203913E 15   180 162 108 465 PRIJATÝ
32. 045827M 15   180 162 108 465 PRIJATÝ
  kód prospech olympiády povinné profilové doplnkové sumár  
33. 055841M 10   180 162 108 460  
34. 055827T 10   180 162 108 460  
35. 123227D 10   180 162 108 460  
36. 205851A 10   180 162 108 460  
37. 025861M 10   180 162 108 460  
38. 263914M 10   180 162 108 460  
39. 269605E 5   180 162 108 455  
40. 153933L 5   180 162 108 455  
41. 303946J 0   180 162 108 450  
42. 083921P 15   180 147 108 450  
43. 219135Z 0 50 130 162 108 450  
44. 295828S 5   180 147 108 440  
45. 032734O 15   180 147 98 440  
46. 196024V 10 25 130 162 108 435  
47. 043923S 10   155 162 108 435  
48. 174029B 5   155 162 108 430  
49. 113908L 10   155 162 98 425  
50. 013928T 15   130 162 108 415  
51. 313931A 0 25 155 132 98 410  
52. 273916P 10   130 162 108 410  
53. 015824K 10   155 147 98 410  
54. 213927S 0   155 162 92 409  
55. 185841E 5   130 162 108 405  
56. 015949S 10   155 132 108 405  
57. 073914B 0   180 117 98 395  
58. 133925M 10   130 162 88 390  
59. 041301Z 0   130 162 98 390  
60. 284858L 0   130 162 98 390  
61. 233921Z 5   130 162 88 385  
62. 285596E 5   155 117 108 385  
63. 253926Z 0   155 132 98 385  
64. 123919A 0   155 132 98 385  
65. 072421D 0   180 117 88 385  
66. 273911Z 0 20 105 132 108 365  
67. 016898M 0   105 162 98 365  
68. 065824I 0   130 132 98 360  
69. 213919Ľ 0   130 147 78 355  
70. 123924Š 0   105 162 88 355  
71. 255825Z 0   105 162 88 355  
72. 204731T 0   130 162 58 350  
73. 283917T 0   105 132 108 345  
74. 296102I 0   105 132 98 335  
75. 025475L 0   105 132 98 335  
76. 249140P 0   105 132 88 325  
77. 153924V 0   80 132 88 300  
78. 013906A 0   105 102 88 295  
79. 093908Z 0   105 102 88 295  
80. 206097M 0   130 102 58 290  
81. 293915M 0   105 102 78 285  
82. 283912Z 0   80 63 108 251  
83. 293939T 0   80 72 78 230  
84. 023913K 0   50 78 46 174