Výzva EYOF 2022

27 April 2022, 14:22    |    Viera Gilányová


Žiaci druhého ročníka sa zapojili do fotosúťaže „Duch fair play“ v rámci Výzvy EYOF 2022. Fotenie prebiehalo v pondelok 25.4.2022 v parku SNP za účasti vojenskej polície, ktorej príslušníci nám predstavili ich prácu a poslanie, porozprávali nám o kriminalite a jej prevencii a tiež nám ukázali ich pracovné nástroje a predmety, ktoré používajú pri výkone ich práce. Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie a z prednášky si odniesli množstvo nových poznatkov.

Naša fotografia „Duch fair play“, odfotená pomocou dronu, bude zverejnená na Facebooku EFPM (EuropeanFairPlay).


fotogaléria