Druháci opäť v Tajovského dome

13 September 2021, 15:04    |    Viera Gilányová


Vo štvrtok ráno (9. 9. 2021) sa naša trieda II.F stretla pred školou, odkiaľ sme sa v sprievode p. profesorky Szentpéteriovej a p. profesorky Klimovej pešo vybrali do malebnej dedinky neďaleko nášho gymnázia – do Tajova. Namierené sme mali konkrétne do rodného domu J. G. Tajovského. Po približne hodinovej prechádzke sme dorazili na miesto. Dom sa nachádza v peknom prostredí a je obklopený stromami a vzorne udržiavaným trávnikom. Privítali nás dve milé panie z Literárneho a hudobného múzea, ktoré nám rozdali pracovné listy s úlohami. Prešli sme životnými udalosťami J. G. Tajovského, jeho tvorbou a časť prehliadky bola venovaná jeho žene a dcére. Po múzeu sme sa mohli voľne pohybovať a na tabuliach s informáciami sme hľadali odpovede z pracovného listu súvisiace so životom a dielom Jozefa Gregora Tajovského. Neskôr sme si všetko skontrolovali a pani sprievodkyňa spomenula aj množstvo zaujímavostí. Exkurzia bola obohacujúca a najmä pripravená inou formou ako bežné prehliadky.


Tomaszová Viktória 2.F