Výborný výsledok v súťaži Originál vs. fejk

27 April 2022, 08:28    |    Viera Gilányová


Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici vyhlásil súťaž na aktuálnu tému Ochrana duševného vlastníctva pred neoprávneným kopírovaním. Cieľom súťaže bolo formovať  kritický a aktívny postoj mladých ľudí k ochrane duševného vlastníctva, zvyšovať povedomie o duševnom vlastníctve, pestovať svedomie v rámci porušovania práv duševného vlastníctva a podporiť kreativitu žiakov. Náš žiak Samuel Krnáč z II. B sa v súťaži umiestnil na vynikajúcom druhom mieste. Práce súťažiacich mohli byť vytvorené rôznymi technikami v elektronickej alebo fyzickej podobe.

Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže spojené s odovzdávaním cien sa uskutočnilo symbolicky v deň, kedy si pripomíname Svetový deň duševného vlastníctva, 26. 4. 2022, v historickej Radnici Banskej Bystrice. Súčasťou slávnostného vyhlásenia výsledkov bola aj výstava súťažných prác žiakov.

Súťaž bola súčasťou projektu Autentické mesto – Banská Bystrica, na ktorom od roku 2021 spolupracuje Mesto Banská Bystrica, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky..


BANSKÁ BYSTRICA – ORIGINÁLNE MESTO, VÝNIMOČNÍ ĽUDIA