Valentine's Poems

22 February 2023, 19:34    |    Viera Gilányová


Aj tento rok sa na našej škole uskutočnila súťaž v písaní poézie v anglickom jazyku Valentine's Poems, ktorá bola vyhodnotená 21.2.2023. Úroveň tvorby sa z roka na rok zvyšuje, čomu sa veľmi tešíme. V tomto roku prvé miesto v kategórii 1. a 2. ročník získal Fedor Iurtaev z 2.A a prvé miesto v kategórii 3. a 4. ročník obsadil Jakub Kotorík z 4.F. Víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že na budúci rok sa do súťaže zapojí ešte viac študentov, ktorí preukážu svoje nadanie a talent.