V súťaži Hodžov novinový článok 2023 bodovala aj študentka z GJGT

27 September 2023, 15:56    |    Viera Gilányová


Nad tohtoročnou autorskou súťažou, určenou pre žiakov základných a stredných škôl na Slovensku i v krajanskom zahraničí, prevzal záštitu predseda Vlády SR a do súťaže sa zapojili žiaci s takmer 100 prácami zo Slovenska, Srbska, ale aj Ukrajiny.

Pri hodnotení spracovania  témy „Ako môže človek nielen žiť, ale aj pomáhať žiť.“ porota vysoko ocenila pohľad mladej generácie na tému duševného zdravia a rovnováhy, ako aj potrebe pomáhať.

 

Slávnostné vyhodnotenie súťaže spojené s odovzdávaním diplomov a cien sa konalo za účasti členov poroty dňa 19.9.2023 o 10.00 v Pálffyho paláci v Bratislave a zúčastnila sa ho aj naša študentka Barbora Balážová, III.L , ktorá získala ocenenie v Bronzovom pásme

 

Srdečne blahoželáme!