Úspechy našich študentov v Krajských kolách Matematickej olympiády kategórie C a B.

5 May 2021, 08:51    |    Viera Gilányová


Ani naši mladší študenti nezaostávajú v príprave na rôzne kolá matematickej olympiády. Študenti matematickej 1.F triedy obsadili prvé, druhé, tretie aj piate miesto v Krajskom kole MO. Na prvom mieste sa s maximálnym počtom bodov, ktoré bolo možno získať umiestnil Martin Cigler, na druhom mieste Eduard Bielik, na treťom Bianka Birčáková a na piatom mieste skončil Peter Hazlinger.
V krajskom kole kategórie B skončila Lucia Ivaničová (matematická 2.F) na 2.-3. mieste, Richard Turčan (2.F) na 4. mieste, Ondrej Láska (2.A) na 5.-7.mieste a Ján Jakub Tomášik (2.F) na 8.mieste.
Študentom gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.