Účelové cvičenie prvákov

16 October 2023, 19:03    |    Viera Gilányová


 5.10.2023 sa konalo účelové cvičenie žiakov prvého ročníka. Na Suchom vrchu sa žiaci , pod odborným dohľadom svojich učiteľov telesnej výchovy p. Pikulovej, p. Zatloukalovej, p. Brunovského, p. Cabana, p. Trudiča a p. Janovčíka, zapájali do rôznych cvičení, ktoré zahŕňali zručnosti orientácie, prvej pomoci, tímovú prácu a strategické plánovanie. Toto cvičenie nielenže posilňuje ich fyzickú kondíciu, ale tiež ich pripravuje na riešenie rôznych situácií.