Tajovského Matematický Seminár – pokračujeme!

29 September 2022, 15:42    |    Viera Gilányová


Milí študenti a priaznivci matematiky!
Prinášame vám autorské riešenia úloh 2.série Tajovského Matematického Seminára TU
Taktiež zverejňujeme zadania poslednej - 3.série úloh TU, termín odovzdania 3.série úloh je 17.2.2023. Svoje riešenia posielate e-mailom na adresu " tmsgjgt@gmail.com". Môžete sa samozrejme zapojiť do TMS aj keď ste sa nezúčastnili na prvých dvoch sériách.
Po skončení opráv 3.série úloh pozývame všetkých účastníkov TMS aj ich blízke osoby (môžeš si zobrať kamaráta) k nám do priestorov GJGT na zábavnú trochu matematickú akciu, ktorú organizuje tím TMS. Preto nezabudnite poslať úlohy 3.série načas! Tentokrát je ich iba 8 :)
Tešíme sa na Vás všetkých!
Tím TMS
_____________________________________________________________________________________________________________
Termín odovzdania úloh 2.série TMS 2022/23 je 28.12.2022. Najneskôr vtedy by ste mali Vaše riešenia poslať na mail: tmsgjgt@gmail.com
_________________________________________________________________________________________________________________Vážení študenti a priaznivci matematiky!
Prinášame vám vzorové riešenia 1. série úloh TMS v tomto školskom roku a tiež zadania 2.série úloh TMS.
Do nášho korešpondenčného seminára sa môžete zapojiť aj od druhej série úloh, stačí vyriešené úlohy poslať mailom na adresu: tmsgjgt@gmail.com
Viac sa dočítate v texte nižšie 😊
Autori TMS.


Vzorové riešenia úloh 1. série od našich študentov

Úlohy 2. série TMS 2022/23
________________________________________________________________________________________________

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského uvádza druhý ročník  korešpondenčného matematického seminára s názvom TMS -Tajovského matematický seminár. Zadanie  prvej série úloh v školskom roku 2022/2023 nájdeš TU

Je určený aj Tebe, ak si žiakom 8.alebo 9.ročníka základnej školy a baví Ťa matematika. Môžeš si anonymne overiť svoje vedomosti (budeme Ťa poznať iba pod krycím menom, ktoré si zvolíš) a vyskúšať svoju tvorivosť pri riešení matematických úloh. Opravené riešenia Ti pošleme naspäť na mail, aj s pôvodnými autorskými riešeniami, výsledkovou listinou a zadaním novej série úloh. Výsledkovú listinu, autorské riešenia a zadania ďalšej série vždy zverejníme aj na tejto stránke.

 Čakajú Ťa zaujímavé ceny, ozajstné kamarátstva, pripravíš sa na štúdium na strednej škole a na záver, po 3.sérii úloh, Ťa pozveme k nám do školy, kde sa zoznámiš s opravovateľmi. Budeš sa ich môcť na všeličo opýtať a oni sa aj postarajú o niekoľko veselých akcií, prednášok a prekvapení, skrátka povedia Ti ako to u nás chodí.

 

Uvidíš :) Pozri SEM.

 

A tu je zopár základných informácií o matematických triedach nášho gymnázia:

 Majú prispôsobený školský vzdelávací program na vyšší počet hodín matematiky. Takto je možné naučiť sa nielen „vzorce“ ale aj pochopiť prečo platia a prečo sa ich vlastne učíme. Je možné naučiť sa argumentovať, samostatne kriticky rozmýšľať a nielen používať hotové veci. Výuka informatiky a jazykov prebieha na štandardnej úrovni. Absolventi matematických tried nášho gymnázia sú vyhľadávaní a prijímaní na vysoké školy matematického, fyzikálneho, informatického, ale aj technického a ekonomického zamerania, veľmi často bez prijímacích skúšok. Máme aj bývalých absolventov, ktorí úspešne študujú, resp. vyštudovali právo, či medicínu…širšie matematické vzdelanie im v tom nebolo prekážkou, práve naopak. Tí najlepší zo študentov našich matematických tried vynikajú v matematickej, fyzikálnej, informatickej olympiáde – každoročne zapĺňajú výsledkové listiny krajských aj celoštátnych kôl týchto súťaží, ale vynikajú aj v olympiádach z biológie a jazykov, pracujú na rôznych vedeckých projektoch a v stredoškolskej odbornej činnosti, reprezentujú školu v celoslovenských, ale aj medzinárodných matematických súťažiach. Viac sa môžeš dozvedieť priamo od nich TU

 Takéto aktivity však nie sú podmienkou na úspešné absolvovanie štúdia v matematickej triede, už samotné základné štúdium Ti poskytuje výhodu v podobe dosiahnutého vzdelania pri maturitnej skúške a v prijímacom konaní na vysoké školy a samozrejme Ti potom uľahčuje ďalšie  štúdium. Nemusíš sa zapájať do žiadnych súťaží, klasifikácia zohľadňuje iba Tvoju prácu na hodinách matematiky, takže báť sa určite netreba. Známku „výborný“ na vysvedčení dostane študent, ktorý napíše základné písomky na 90%, ale aj jeho spolužiak, ktorý dosiahne záverečné hodnotenie 190% . Nie, nie je to preklep J Za reprezentáciu školy a rôzne súťaže odmeňujeme žiakov bodmi navyše J

Môžeš sa preto zamyslieť, ak rád logicky uvažuješ, ak máš rád matematiku, rád samostatne objavuješ nové veci, riešiš problémy, veci si potrebuješ „premyslieť“, nielen sa „naučiť“, kam budú smerovať Tvoje kroky po skončení základnej školy. Matematická trieda je tu pre Teba.

 Naša škola Ti vie zabezpečiť ubytovanie v stredoškolskom internáte. Do internátu sa zo školy dostaneteš pešo za 10-15 minút.

 Ak sa rozhodneš hlásiť sa na štúdium v tejto triede, tak v papierovej prihláške na strednú školu uveď: kód 79025-gymnázium, Gymnázium J.G.Tajovského, profilácia matematika. Pozor si treba dať v prípade vypisovania elektronickej prihlášky, tam treba napísať profilácia matematika do okienka s názvom „poznámka“. Prijímacie skúšky do matematickej triedy sa nelíšia od prijímacích skúšok do všeobecných tried, konajú sa teda v tom istom termíne. V prípade, že by si úspešne vykonal prijímacie skúšky a my by sme Ťa nevybrali do matematickej triedy kvôli nedostatku miesta, tak Tvoja prihláška automaticky postúpi do prijímacieho konania do štandardných tried nášho gymnázia. Spolu s ďalšou prihláškou, ktorú si môžeš dať na inú strednú školu, takto máš vlastne tri šance na prijatie namiesto dvoch :)

Prajeme Ti veľa šťastia a správne rozhodnutia.