Tajovského Matematický Seminár

3 October 2023, 16:38    |    Viera Gilányová


POKRAČUJEME!
Prvá séria TMS je opravená a opravy už smerujú na Vaše maily.
Výsledková listina sa nachádza TU
Teraz zverejňujeme zadania 2.série úloh TMS - a tu ich nájdete.
Do 2.série sa môžete zapojiť aj vtedy, ak ste neriešili úlohy 1.série. Stačí keď si pozorne prečítate text pod zadaním :)
Nezabudli sme ani na vzorové - teda autorské riešenia úloh -tie sú tu :-)
Prajeme Vám veľa šťastia a dobrých nápadov aj pri riešení úloh tejto série.
Tím TMS.


_____________________________________________________________________________________________________________
Vážení rodičia, učitelia a žiaci!
Otvárame ďalší ročník matematického korešpondenčného seminára s názvom TMS.
Je to Tajovského Matematický Seminár, ktorý pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl pripravujú študenti matematických tried nášho gymnázia pod  vedením učiteľov matematiky. Viac sa dozviete v priloženom liste: