Tajovského čriepky

6 November 2023, 19:24    |    Viera Gilányová


Už tradičné podujatie v prednese poézie a prózy sa aj tento rok konalo v priestoroch Literárneho a hudobného múzea v piatok 27. októbra 2023. Viac ako dvadsať súťažiacich v oboch kategóriách predstavilo rôzne prozaické i básnické texty – od slovenského romantizmu až po postmodernu. V kategórii poézia budú školu na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína reprezentovať Veronika Zacharovská (II.B), Ema Majerová (III.C) a Sára Tokárová (II.A) a v kategórii próza Vanda Výbošteková (II.B), Alex Predajniansky (I.A) a Gréta Galková (II.L). Zároveň boli vybraté aj prednášajúce do Kováčovej Bystrice: Zuzana Babinčáková (IV.D), Žofia Alexandra Lišaníková (V.L), Hana Chriašteľová (II.L) a Jasmine Ridene (I.A). Všetkým za účasť ďakujeme a postupujúcim gratulujeme!