„Tajovského čriepky“

9 October 2019, 19:44    |    Viera Gilányová


Je už tradíciou, že školské kolo v prednese poézie a prózy sa uskutočňuje v spolupráci s Literárno-hudobným múzeom v Banskej Bystrici. Tento rok sa recitátori a milovníci umeleckého slova stretli dňa 9. októbra 2019 v rodnom dome J.G.Tajovského.  Súťažnej prehliadky sa zúčastnilo 21 žiakov, z ktorých porota vybrala do dvoch súťaží najlepších recitátorov bez uvedenia poradia.

Postupujúci recitátori:

Poézia - Hviezdoslavov Kubín                                 Poézia – Kováčova Bystrica

Matej Ulický II.A                                                        Sára Gregorová II.A

Valentína Tiborová I.B                                              Žofia A. Lišaníková I.L

Bruno Mitter I.C                                                        Helena Slivenská I.L

 

Próza - Hviezdoslavov Kubín                                              Próza – Kováčova Bystrica

Ľudovít Balogh IV.L                                                   Nina Beňová III.L

Michaela Matušovová II.B                                        Ondrej Beňo I.F

 

Postupujúcim blahoželáme!