Taják na bicykli

26 September 2018, 13:56    |    Viera Gilányová


25.9. 2018 sa uskutočnil tretí ročník úspešnej akcie Taják na bicykli. Aj napriek nepriaznivému  počasiu a vysokej chorobnosti sa akcie zúčastnilo 195 študentov. K študentom sa pripojilo aj 15 profesorov. Na pokojný priebeh akcie spolu s nimi dohliadali aj príslušníci policajného zboru. Trasa viedla z gymnázia do Vlkanovej a späť. Vo Vlkanovej mali študenti prestávku na nečerpanie energie a na občerstvenie sa tajáckymi bagetami. Po návrate na pôdu gymnázia mohol byť na seba každý účastník hrdý, pretože podporil svoju školu a hlavne, urobil niečo pre svoje zdravie. Akcia bola zorganizovaná aj ako súčasť projektu Európsky týždeň športu.
                                                                                                                                                                                                                                             Organizačný tím

Fotogaléria