Súťaže v prednese poézie a prózy v školskom roku 2022/2023

8 June 2023, 13:40    |    Viera Gilányová


V školskom roku 2022/2023 už tradične na našej škole prebehli súťaže v prednese poézie a prózy, z ktorých boli následne vybraní žiaci, ktorí školu reprezentovali na súťažiach Hviezdoslavov Kubín a Kováčova Bystrica. Veľké úspechy sa podarilo dosiahnuť Markéte Abrahámovej (III.D), ktorá sa umiestnila na treťom mieste v prednese poézie v regionálnom kole Hviezdoslavovho Kubína, Vande Výbošťekovej (II.D), ktorá sa umiestnila na treťom v mieste v prednese poézie v regionálnom kole Hviezdoslavovho Kubína a Veronike Zacharovskej (I.B), ktorá vyhrala krajské kolo a následne postúpila do celoštátneho kola Hviezdoslavovho Kubína, na ktorom bude našu školu reprezentovať 23. júna 2023.
Všetkým zúčastnením ďakujeme za predvedené výkony aj vzornú reprezentáciu školy.