Súťaž v prezentácii projektov z nemeckého a ruského jazyka

25 April 2024, 19:02    |    Viera Gilányová


Prezentačné zručnosti a komunikáciu v 2. cudzom jazyku si naši žiaci precvičili 25. apríla 2024 v školskej súťaži. Prezentovali svoje projekty individuálne aj vo dvojiciach, ba dokonca aj zarapovali v skupinke /I. CJ/, a tak sa dozvedeli veľa zaujímavostí na tému nemecké a slovenské mestá a pamiatky, národná kuchyňa, architektúra, umenie, cestovanie....a to všetko v cudzom jazyku.

 

14 projektov, 22 žiakov, výber 1. až 3. ročník

Najlepších si zvolili sami žiaci:

RUJ

Dorota Močková, III. C, projekt a prezentácia Ruská kuchyňa

NEJ

Andrej Lakota, III. B, projekt a prezentácia Pilsen und Umgebung

 

Blahoželáme! J