Správa z exkurzie

1 June 2022, 18:31    |    Viera Gilányová


Dňa 31.5.2022 sa študenti prvého, druhého a tretieho ročníka s druhým jazykom ruským zúčastnili exkurzie do Múzea A.S. Puškina v Brodzanoch. Študenti sa oboznámili s históriou kaštieľa a životnými osudmi jeho majiteľov, medzi ktorými boli aj príbuzní Puškina. Dozvedeli sa zaujímavosti o živote a tvorbe Puškina, ktoré rozšírili ich vedomosti o ruskej kultúre a reáliách.