Športový deň

20 May 2022, 11:13    |    Viera Gilányová


Dňa 5.5.2022 sa triedy 2.C a 2.D zúčastnili športového dňa v parku SNP v Banskej Bystrici organizovaného slovenským olympijským výborom v spolupráci s organizačným výborom EYOF pri príležitosti blížiaceho sa podujatia európskeho olympijského festivalu mládeže. Celý deň sa niesol v príjemnom duchu spolu aj s Anastáziu Kuzminovou, s ktorou si žiaci skúsili aj ľahké športové aktivity. Celý priestor parku bol rozdelený do niekoľkých stanovíš ako napríklad preskok cez švihadlo, beh po trati alebo aj cvičenia na schodoch pod pamätníkom. Okrem toho si žiaci mohli zahrať aj rôzne loptové hry a stráviť príjemné dopoludnie. Cieľom celého športového dňa bola podpora pohybu u detí, mládeže na školách a spoločná radosť z aktívneho trávenia voľného času.

Deana Detková 2.C

fotogaléria