SPIEVAM PO FRANCÚZSKY 2021

15 January 2021, 12:58    |    Viera Gilányová


Drahí milovníci a drahé milovníčky frankofónnych piesní,

 

Naša škola sa už tradične každoročne  zúčastňuje súťaže  Spievam po francúzsky“.  Speváci a hudobníci nášho gymnázia dosiahli v minulých ročníkoch výborné výsledky nielen v regionálnom ale aj celoslovenskom a medzinárodnom  kole a prispeli k neopakovateľnej atmosfére spomenutých podujatí.

V tomto školskom roku sa nám pravdepodobne nepodarí   zorganizovať školské kolo v priestoroch nášho gymnázia kvôli nepriaznivej pandemickej situácii, čo nás veľmi mrzí. Váš talent však nemusí zostať nepovšimnutý.

 

Po úspešnom minulom ročníku súťaže Spievam po francúzsky 2020 online  si budete môcť tento zážitok zopakovať aj v roku 2021.

 

Bude to živé vysielanie videí zúčastnených na jednej zo sociálnych sietí.
Víťazi SPF 2021 budú vyhlásení a ocenení počas tohto živého vysielania v marci, pri príležitosti mesiaca frankofónie!

Stačí len poslať video s vašim vystúpením  na adresu  Alliance française kurzybb@afsk.sk do 1. marca 2021 

Bližšie informácie o tom,  ako sa do súťaže prihlásiť, o kritériách výberu a cenách nájdete tu:

https://www.afsk.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=337&Itemid=1077&lang=sk

 

Prípadne kontaktujte vyučujúce francúzskeho jazyka M. Hucmanovú a M.Šimkovičovú

 

Tešíme sa na vaše vystúpenia