Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

28 November 2019, 19:47    |    Viera Gilányová


Vo štvrtok 21. 11. 2019 sa konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 2A sa na 1. mieste umiestnil Filip Frgelec z I. F, na 2. mieste Anna Vatalová z II. B na 3. mieste Ema Červenáková z II. D. V kategórii 2B obsadila 1 . miesto Silvia Bigasová z III. A, Matúš Maruškin zo IV. A sa umiestnil na 2. mieste a 3. miesto získala Zuzana Madlenová z III. A.

Žiaci, ktorí obsadili 1. a 2. miesto budú reprezentovať našu školu v okresnom kole súťaže. Všetkým srdečne blahoželáme!