RÍM - SPOJENIE HODNÔT

4 October 2018, 18:29    |    Viera Gilányová


26.- 30.9.2018 sa zúčastnili študenti a vyučujúci GJGT už tradičnej jesennej poznávacej exkurzie v Ríme - Spojenie hodnôt.

Hodnôt historických umeleckých i literárnych. Program bol naozaj pestrý a za tri dni sme videli toho viac než dosť. Mali sme zabezpečený vstup do Vatikánu s prehliadkou Vatikánskych múzeí i  Baziliky sv. Petra. Videli sme historické ikony Ríma: Neronov Zlatý dom, Coloseum, Kostol Sv. Petra v okovách so sochou Mojžiša, cisárske fóra Augusta, Traiana, Césara, Piazza Veneziu, pamätník kráľa Viktória Emanuela II., Marcellovo divadlo,  Capitol s  kapitolskou vlčicou, Forum Romanum, a pochopiteľne, svetoznáme Colosseum.

Tým sa ale naša túžba vidieť čo najviac zďaleka neskončila. Na ďalší deň nás čakal Anjelský hrad, Justičný palác, Piazza Navona, prekrásne fontány, kostol sv. Anežky, Pantheon, Piazza Colonna, Fontana di Trevi, Španielske schody ...

Keď sme vo večerných hodinách opúšťali Rím, boli sme unavení,  ale šťastní a plní zážitkov. Všetci sme si však svorne sľúbili, že sa tam ešte niekedy musíme vrátiť.

Veď ako sa hovorí, všetky cesty vedú do Ríma J)

 

                                     Študenti II.C a ich vyučujúci