RIADITEĽSKÉ VOĽNO

10 September 2020, 09:50    |    Viera Gilányová


Vážení rodičia, milí žiaci,

dňa 14.9.2020  z organizačných a prevádzkovo-hygienických  dôvodov  v súvislosti s opatreniami proti vírusu COVID 19 a v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5),  poskytujem žiakom školy riaditeľské voľno.
                                                                                                              PhDr. Mária Sochorová
                                                                                                              riaditeľka školy