RIADITEĽSKÉ VOĽNO

18 December 2019, 19:59    |    Viera Gilányová


V súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5), v piatok  dňa 20.12.2019  z organizačných dôvodov poskytujem žiakom školy  riaditeľské voľno.


                                                                                PhDr. Mária Sochorová
                                                                                                            riaditeľka školy