Riaditeľské voľno

22 October 2018, 13:07    |    Viera Gilányová


V súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5) oznamujem, že dňa 29.10.2018  poskytujem žiakom školy z organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

 

                                                                                      PhDr. Mária Sochorová

                                                                                              riaditeľka školy