Regionálne kolo súťaže Spievam po francúzsky 2022 Zvolen

2 May 2022, 12:14    |    Viera Gilányová


Dňa 22.apríla  2022 sa konalo regionálne kolo súťaže Spievam po francúzsky 2022 v prekrásnych priestoroch Zvolenského zámku.

Naše gymnázium bolo už tradične bohato zastúpené:

kategórii 14 – 17 rokov:

Ema Majerová /I.C/

Dorota Močková /I.C/

Magdaléna Turanská/I.L/

Sofia Šobrová /I.L/

Dominika Rusnáková/2.A/

Aneta Kubincová /2.L/

V tejto kategórii duo Turanská-Zlúkyová získali 2.miesto a postup do národného finále.

 
V kategórii 18 rokov a viac:

Veronika Volovárová /III.D/

Katarína Felixová /V.L/

 

Katka Felixová sa umiestnila na 2. mieste a Veronika Volovárová získala 1. miesto a titul ABSOLÚTNY VÍŤAZ regionálneho kola SPF a tiež postup do národného finále, ktoré sa uskutoční dňa 28.5.2022 v Banskej Bystrici /Robotnícky dom/

 

Všetkým súťažiacim ďakujeme za úžasné spevácke  výkony a muzikantské majstrovstvo a víťazkám blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole