Reálni nadrealisti

7 February 2020, 19:08    |    Viera Gilányová


Prvý februárový štvrtok patril skupine básnikov 20. storočia – N8 a študentom ESI.   Netradičné prostredie, netradičné spôsoby ako sa dostať k informáciám, ktoré v učebniciach nenájdeme.

Aký bol Štefan Žáry, slovenský nadrealista? Bádateľskou a interaktívnou formou mali naši študenti príležitosť pochopiť dobu, v ktorej tvoril, aký bol, ako umelecky stvárňoval realitu, ktorá ho obklopovala. Túto možnosť im poskytlo LHM v BB, ktoré sa venuje  známym literátom nášho regiónu.