Quiz o Alliance Française

18 September 2023, 15:48    |    Viera Gilányová


V pondelok 11.9.  sa naši prváci francúzštinári na hodinách francúzštiny zoznámili s históriou a činnosťou nielen banskobystrickej AF, s ktorou už dlhoročne spolupracujeme.

Alliance Française je medzinárodná, dobrovoľnícka, nezávislá a apolitická organizácia, ktorá spája priateľov Francúzska a frankofónnych krajín.. AF ponúka kurzy francúzštiny a skúšky s medzinárodnou platnosťou, organizuje kultúrne podujatia a aktivity, disponuje mediatékou určenou širokej verejnosti.

Kvízom  ich sprevádzal tohoročný stážista AF Adrien Caillet .Zaujímavou formou kvízových otázok a videí naši „noví frankofóni“ spoznali kurzy, aktivity a mnohé kultúrne  podujatia, ktorých súčasťou sa môžu stať aj oni. J