PUNK ROCKOVÁ BRATISLAVA

6 October 2022, 16:03    |    Viera Gilányová


Punk Rock je hra známeho britského autora školskej drámy Simona Stephensa, ktorú s úspechom uvádzajú divadlá na celom svete.

Na Novej scéne v Bratislave sme ju 5.10.2022 mohli zhliadnuť aj my, študenti GJGT- (III.L, IIA a II.C).

 Hra PUNK ROCK skúma problémy a svet dnešných tínedžerov, ktorí sa pripravujú na maturitu, plánujú štúdium na vysokej škole. Veľmi prirodzeným a nám blízkym jazykom hovorí o tolerancii a násilí.

Návštevu hlavného mesta sme si spestrili aj komentovanou prehliadkou Bratislavy.