Prváci začali umením

28 September 2020, 12:43    |    Viera Gilányová


Prváci už tradične začínajú výučbu  Slovenského jazyka a literatúry v divadle. Nielen  preto, že tento rok bol vyhlásený za Rok slovenského divadla, ale hlavne preto , že stretnutie so „živým divadlom“ im umožní nájsť si vzťah k literatúre a umeniu vôbec.

Tento rok študenti  triedy 1.L využili pozvanie Potulného divadla z Medzibrodu J+T, ktoré sa , v rámci Tajovského divadelných dní ,  predstavilo divadelnou hrou Táračky - netradičným a humorným pohľadom na Slovensko a Slovákov.

Postrehy študentov:

„ Vtipným spôsobom znázornená história Slovenska. Prelínali sa dve časové pásma- minulosť a prítomnosť, ktoré dokopy tvorili ucelený dej. Cieľom bolo poučiť o slovenskej histórii humorným štýlom.“

„Táto divadelná hra predstavila našu históriu, ktorá bola komickejšia, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Z divadla v podkroví SOS sme si odniesli veľa smiechu i vedomostí.“