Projekt študentov Schody ku vzdelaniu

26 March 2021, 13:52    |    Viera Gilányová


K minuloročným projektom Schody divadelného neba, Veselé stoličky a TAJbúdky pribudol projekt
Schody ku vzdelaniu.
Naši študenti sa denne presúvajú z učebne do učebne, z laboratória chémie do laboratória biológie či
fyziky. Každoročne sa naši prváci strácajú v spleti chodieb a schodísk s nádejou, že nájdu učebňu, do ktorej
sa majú dostať. „Ani po troch dňoch som stále nevedela nájsť vlastnú triedu a nieto ešte niekoľko rôznych
učební,“prezradila jedna z nich.
Prišli sme s riešením, takpovediac 3 v 1.
Schody vedúce do odborných traktov „vyzdobil“ Aleš a Maťo zo 4.F výrokmi, pojmami, vzorcami a
definíciami z jednotlivých predmetov. Podľa nich sa môžu študenti ľahšie orientovať a možno sa aj
dozvedia niečo nové. Mohli by sa stať školským GPS, encyklopedickým slovníkom ale aj dekoratívnym
prvkom, ktoré našu alma máter oživia.
Farebná škola = veselá škola = veselí študenti

Redakčná rada G-life