Projekt Storočnica

1 December 2018, 09:55    |    Viera Gilányová


V rámci projektu Storočnica sa dňa 29.11.2018 na našom gymnáziu uskutočnila vernisáž komiksov žiakov 3.L triedy s názvom „100 rokov po vojne, oživené príbehy“. Žiaci predstavili film, ktorý mapuje ich trojmesačnú prácu rozdelenú do troch fáz: prípravnej fázy, v ktorej sa žiaci inšpirovali príbehmi a osobnosťami spred sto rokov, realizačnej fázy, kde spracovali každá skupina svoj príbeh pomocou grafických zručností do komiksov a záverečnej fázy, ktorá vyvrcholila vernisážou a premietaním filmu. Žiaci 3.L postupne predstavili svoje práce aj ostatným žiakom gymnázia. Budúci týždeň výstava poputuje do Bratislavy, kde bude celoslovenské vyhodnotenie všetkých projektov, ktoré sa do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a Francúzskeho inštitútu v Bratislave zapojili.

fotogaléria