Projekt EYOF

12 April 2022, 19:16    |    Viera Gilányová


V rámci projektu EYOF sme sa dňa 11.4. spojili s našou partnerskou školou vo francúzskom Limoges už po tretíkrát a pokračovali sme vo vzájomnom predstavovaní našich reálií v rámci kultúry (folklór, film, hudba, maľba, televízne seriály a pod.). Prezentácia našich študentov z triedy 2.C (prezentovaná Milanom Urbánim) bola v angličtine a prezentácie žiakov v Limoges zas vo francúzštine (za prekladu p.p. Pikulovej), kde nám priblížili zaujímavé miesta vo Francúzsku, ktoré aj sami navštívili. Po doplňujúcich otázkach sme si aj zaspievali, my tradične ľudovo, naši partneri z krajiny kohúta zas popovo. Veríme, že aj najbližšie poprázdninové stretnutie sa bude niesť v podobnej príjemnej atmosfére J