Stretnutie s rangerom

19 November 2018, 20:08    |    Viera Gilányová


Dňa 15. novembra sa žiaci tried III.B a II.B zúčastnili na prednáške amerického rodáka so slovensko-poľskými koreňmi, Gregga Losinského. Gregg je veľmi milý pán. Pracoval 35 rokov ako ranger v Yellowstonskom národnom parku a potešil nás svojou ľúbozvučnou a zrozumiteľnou angličtinou, pútavou prezentáciou a množstvom zaujímavých informácií. Prekvapilo nás, že má vedomosti o histórii Slovenska z čias Československa v medzivojnovom období. Počas svojho rozprávania porovnával prírodné krásy USA a Slovenska, poukázal na viacero podobností a tiež nám priblížil pestrosť fauny a mnohorakosť charakteru krajiny USA. Najviac nás prekvapila informácia o počte bizónov - kvôli nadmernému lovu na konci 19. storočia ich počet z pôvodných 50 miliónov klesol na 24 kusov. Vtedy sa ľudia pustili do nápravy tejto skazy a v súčastnosti je v USA približne 20 000 bizónov. Prednáška a diskusia s Greggom Losinským nás obohatila o nové informácie a o možnosť zažiť kontakt s reálnou angličtinou. Tešíme sa na ďalšie podobné akcie. 

Michaela Nováková, III. B