Posledné zvonenie

18 May 2022, 10:06    |    Viera Gilányová


V piatok 6. mája bola na našej škole slávnostná rozlúčka s maturantmi. Deň spojený s emóciami, spomienkami a poďakovaním. Nechýbala rozlúčka s mladšími spolužiakmi, posledné zvonenie, ocenenie  úspešných študentov a  reprezentantov školy, poďakovanie vyučujúcim a študentskou hymnou Gaudeamus sa pre našich maturantov skončilo obdobie stredoškolského štúdia.

Milí maturanti, želáme vám úspešné zloženie maturitnej skúšky a veľa šťastia   a úspechov v ďalšom živote.