Po slovensky – ale správne?

3 March 2022, 10:12    |    Viera Gilányová


Tento rok sa uskutočnil tretí ročník  súťaže študentov prvého ročníka v ovládaní správneho pravopisu  slovenského jazyka, našej materčiny.

Touto akciou si chceme pripomenúť aj Medzinárodný deň materinského jazyka (21.február), ktorý vyhlásilo UNESCO už v roku 1999.

A so slovami, ktoré píše UNESCO vo svojej  rezolúcii: „Materinský jazyk je dôležitou súčasťou identity každého človeka a diverzita jazykov predstavuje kultúrne dedičstvo ľudstva, o ktoré sa treba starať“, môžeme len súhlasiť.

 

Súťaže sa zúčastnilo 25 študentov 1. ročníka a medailové priečky obsadili:

 

1.miesto:  Jana Helcmanová                      1.F

2.miesto   Olívia Podracká                         1.L

 

Srdečne gratulujeme!

                                                                                     vyučujúci slovenského jazyka