Po slovensky – ale správne?

29 January 2021, 13:03    |    Viera Gilányová


Tento rok sa uskutočnil druhý ročník  súťaže študentov prvého ročníka v ovládaní správneho pravopisu  slovenského jazyka, našej materčiny.

Touto akciou si chceme pripomenúť aj Medzinárodný deň materinského jazyka (21.február), ktorý vyhlásilo UNESCO už v roku 1999.

A so slovami, ktoré píše UNESCO vo svojej  rezolúcii: „Materinský jazyk je dôležitou súčasťou identity každého človeka a diverzita jazykov predstavuje kultúrne dedičstvo ľudstva, o ktoré sa treba starať“, môžeme len súhlasiť.

 

Súťaže sa zúčastnilo 24 študentov 1. ročníka a medailové priečky obsadili:

 

1.miesto – 25b

 1. Laura Áčová                           1.A
 2. Nina Karovičová                    1.A
 3. Jakub Mališka                        1.B                  
 4. Karolína Hocková                  1.L                      

 

2.miesto – 24b

 1. Samo.Krnáč                           1.B
 2. Linda Miková                        1.B
 3. Lea Sára Žuffová                   1.C 
 4. Emma Kresťánková               1.D
 5. Filip Žitňák                            1.D
 6. Lea Krapková                        1.F
 7. Eliška Kotránová                   1.L

 

3. miesto – 23b

 1. Alexandra Lehocká               1.B             
 2. Peter Hazlinger                      1.F
 3. Hana Hudobová                    1.L
 4. Kristína Škodová                   1.L

 

Všetkým srdečne gratulujeme!

 

 

vyučujúci slovenského jazyka