PLNÝ TAJOV

7 October 2019, 19:24    |    Viera Gilányová


Pri príležitosti výročia narodenia J.G.Tajovského, v rámci spolupráce s Tajovom, zaslali naši študenti svoje autorské príspevky do Tajovských novín. Tamare Patayovej,2.L sa podarilo „vrátiť sa v čase“ a osobne sa s ním porozprávať. V jej Rozhovore  s ním a o ňom, sme sa mohli dozvedieť to, čo sme o ňom doteraz nevedeli. V básni Cilky Miškovičovej,4.B sa nám odhalil obraz Tajovského i jeho tvorby. Že je Tajovského osobnosť inšpiráciou aj pre dnešnú mládež, môžete posúdiť sami aj v prvom čísle nášho školského časopisu G-life.

 

Horký chlieb si odkrojil,

chudobu vo svojich dielach zobrazil.

Bez prikrášlení opísal biedu,

poukázal i na vtedajšiu slobodu.

Hnev a láska čo brázdili ulice,

zaplnil o tom poviedkami police.

 

Mladosť Dokonca strávil so starým otcom,

inšpiroval sa dedinským životným puncom.

Diaľku medzi vrstvami skrátil písaným mostom.

Mamka, čo prediera sa v deravých čižmách pôstom.

Vráskavé ruky darovali mu hodinky poctivým skutkom.

 

Stal sa učiteľom rešpektu a vľúdnosti,

čo poklonil sa aj zlej vlastnosti.

Krásu videl v zraniteľnej ľudskosti.

Keď kravy viedol unavený po paši,

viedlo ho to k detskej roztopaši.

Príbehy vystihli všetky smutné i veselé črty.

Hlboko ponorený bol v slovenskej duši.

 

Jeho srdce bolo plné tajov,

dodnes pumpuje mu skrze rodný Tajov.

.

Tajný boháč.

.

Tajovský.

 

Cecília Miškovová, 4.B