Písanie do času...

1 June 2022, 18:27    |    Viera Gilányová


Tentokrát sa trieda III.D 31. mája 2022 nechala pozvať Štátnou vedeckou knižnicou na prednášku Petra Cabadaja o našom banskobystrickom rodákovi Mikulášovi Kováčovi pri príležitosti 30. výročia jeho úmrtia. Zaujal nás najmä fundovaný výklad prednášateľa, v ktorom začlenil autora do kontextu slovenskej poézie po roku 1945, ale poukázal aj na charakter jeho tvorby.

                                                                                                          pp. Majerová