OZNÁMENIE PRE BUDÚCICH PRVÁKOV V ŠK.R. 2020/2021:

20 August 2020, 19:07    |    Viera Gilányová


Žiadame žiakov, ktorí ešte neuhradili poplatok za ISIC preukaz, aby tak neodkladne urobili. Inštrukcie k platbe nájdete na stránke školy.

Vedenie školy oznamuje budúcim prvákom, ktorí uhradili poplatok za ISIC preukaz do 11.8.(vrátane), že si ho môžu prevziať v termíne:
24.8. - 28.8. v čase od 8:30 - 12:00 hod. u p. Grelnethovej. Tieto preukazy platia od 2.9.2020.
Prineste si prosím so sebou fotografiu s rozmermi 25x25 mm a vyplnenú prihlášku ku karte ISIC (Tí, ktorí ju ešte neodovzdali).
Preukazy uhradené po 11.8. budú odovzdané žiakom začiatkom školského roka, v závislosti od toho, kedy bol uhradený poplatok. Inštrukcie dostanú od triedneho učiteľa.
Upozorňujeme, že termín výroby a možnosť používania preukazu závisí od termínu Vašej úhrady (cca 3 týždne).