Oznam pre štvrtákov

13 September 2019, 20:17    |    Viera Gilányová


Milí štvrtáci, ak ešte nie ste rozhodnutí na akej vysokej škole by ste chceli študovať je možnosť navštíviť veľtrhy pomaturitného vzdelávania. Rôzne slovenské i zahraničné univerzity, vysoké školy a iné vzdelávacie inštitúcie ponúknu komplexné informácie o ponuke štúdia. Môžete sa zúčastniť jedného veľtrhu počas jedného dňa. Vašu absenciu prekonzultujte s Vaším triednym.

Deň otvorených dverí na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý sa uskutoční dňa 23. októbra 2019 v budove FEI STU, Ilkovičova 3, Mlynská dolina.

Program začne o 9.00 h v posluchárni BC300, privítaním a poskytnutím informácií o štúdiu na FEI STU a pokračuje až do 12.00 h prezentáciami jednotlivých študijných programov v budove FEI STU.

Cieľom tohto podujatia je prezentovať študentom stredných škôl, najmä potenciálnym uchádzačom o štúdium na FEI STU:

·        aktuálne ponúkané študijné programy fakulty,

·        komplexné materiálno-technické a prístrojové vybavenie jednotlivých pracovísk fakulty,

·        zaujímavé vedecké projekty, na ktorých sa naši študenti podieľajú,

·        vybrané študentské projekty,

·        ďalšie informácie spojené so štúdiom na FEI STU.

 

V prípade akýchkoľvek otázok z Vašej strany alebo zo strany Vašich študentov nás neváhajte kontaktovať na adresu monika.michalkova@stuba.sk.

 

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na Vysokej škole výtvarných umení v Bra­tislave,

ktorý sa uskutoční 29. októbra 2019 (utorok) od 9:00 do 17:00 hod. vo všetkých troch budovách VŠVU v Bratislave

Príďte si pozrieť výučbu naživo, porozprávať sa s našimi študentmi a doktorandmi, či skonzultovať svoje práce s pedagógmi.

V rámci DOD máme pre Vás prichystané komentované prehliadky so zastávkami a prezentáciami v jednotlivých ateliéroch:

Hviezdoslavovo námestie 18

10:00 a 14:00 – maliarstvo a architektúra, akademická knižnica, Galéria Medium

 
Drotárska cesta 44

10:00 a 14:00 – dizajn, sklo, keramika, šperk, reštaurovanie, intermédiá, socha, textilná tvorba, grafika, vizuálna komunikácia, fotografia


Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý program, ktorý si pre Vás jednotlivé katedry a ateliéry pripravili. Počas DOD prebehnú performance, prezentácie, výstavy, ale aj praktické workshopy, či poradenstvo v oblasti reštaurovania. 
Kompletný program DOD nájdete na tomto linku.  
Deň otvorených dverí 2019
dňa 11. decembra 2019. Hlavný program bude prebiehať od 09:00 v aule Akadémie PZ v Bratislave.

Podrobnejšie informácie o DOD 2019 na Akadémii PZ v Bratislave budú zverejnené na našom webovom sídle 

www.akademiapz.sk a na facebook.com/Akadémia Policajného zboru v Bratislave.
 


Veľtrh GAUDEAMUS - AKADÉMIA Bratislava 2019:  24. a 26. 12. 2019 v Bratislavewww.gaudeamus-sk.sk

 
Veľtrh GAUDEAMUS Nitra 2019, 5.-611. 2019, link je www.gaudeamus.cz/nitra


Viac informácií nájdete u výchovnej poradkyne.