Oznam pre štvrtákov

1 October 2021, 11:06    |    Viera Gilányová


Milí štvrtáci, ak ešte nie ste rozhodnutí na akej vysokej škole by ste chceli študovať je možnosť navštíviť veľtrhy pomaturitného vzdelávania. Rôzne slovenské i zahraničné univerzity, vysoké školy a iné vzdelávacie inštitúcie ponúknu komplexné informácie o ponuke štúdia. Môžete sa zúčastniť jedného veľtrhu počas jedného dňa. Vašu absenciu prekonzultujte s Vaším triednym.

Veľtrh Gaudeamus 12. – 15. októbra 2021, Bratislava , 2. – 4. novembra 2021,  Nitra,  viac  informácií  nájdete www.gaudeamus-sk.sk a u výchovnej poradkyne.