Oznam

7 September 2020, 09:50    |    Viera Gilányová


Prezentácia MTF STU - VS Brezno na stredných školách v BBSK

Radi by sme Vás informovali, že MTF STU na budúci akademický rok 2022/2023 umožňuje študovať prvý ročník vo Výučbovom stredisku v Brezne (ďalej len VS Brezno). Na MTF STU – VS Brezno sa môžu študenti prihlásiť do konca júla 2022.

______________________________________________________________
Chemshow - deň otvorených dverí
Dňa 24. júna 2022 (piatok) je na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity
Bratislava deň otvorených dverí – Chemshow. Na účasť na ňom Vás aj Vašich študentov srdečne pozývame.
Všetky informácie sú na www stránke:
https://www.fchpt.stuba.sk/sk/diani-na-fchpt/aktuality/chemicky-jarmok-chemshow-2022.html?page_id=4631
Program akcie ako leták je na linku:
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/aktuality/2022/Chemshow_-_program.pdf
Nahlasovanie je na linku:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzTRlWMrmrOocPSPDp8AUjt5M3ATvEQXRiV6u9xZ0FXf0gsg/viewform
alebo v prípade veľkej skupiny stačí priamo napísať nasledovné údaje:
škola, počet osôb, kontaktná osoba – email
hlavnému organizátorovi Chemshow, prof. V. Lukešovi na adresu:
vladimir.lukes@stuba.sk
_____________________________________________________________________________________________
Pre študentov, ktorí maturujú až o rok, pripravujeme webinár v spolupráci s Hague University of Applied Sciences, aby sa záujemcovia o štúdium v Holandsku už takto v predstihu mali možnosť dozvedieť, aké sú možnosti štúdia v Haagu, aké sú podmienky prijatia, možnosti financovania štúdia a ako celý proces približne prebieha, aby vedeli na čo sa budúci rok pripraviť.
Webinár o štúdiu na Hague University sa uskutoční 16.6.2022 o 16:15 a záujemcovia sa môžu registrovať tu:
Pre čerstvo zmaturovaných študentov pripravujeme všeobecné informačné podujatie o štúdiu v zahraničí. Maturanti tak budú mať možnosť dozvedieť sa, ktoré zahraničné univerzity ešte akceptujú prihlášky, čo a dokedy je potrebné spraviť. Túto možnosť odporúčame nielen pre prípad, že by ich nezobrali na univerzity tu na Slovensku alebo v Čechách, ale aj ak by sa z akéhokoľvek iného dôvodu rozhodli  prihlásiť sa na poslednú chvíľu na štúdium v zahraničí.
Webinár pre maturantov sa uskutoční 21.6. o 10:00 a záujemcovia sa môžu registrovať tu:
Nižšie nájdete aj pozvánky na obe podujatia, ktoré, pokiaľ máte možnosť, môžete preposlať  Vašim terajším, aj práve zmaturovaným študentom.

Pozvánka na prezentáciu Hague University - 16.6.2022
Pozvánka - webinár o štúdiu v zahraničí  pre maturantov 21 jún_______________________________________________________________________________________
Dodatočne otvárané študijné programy
Dovoľujeme si Vás informovať, že Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave dodatočne otvára tri nové bakalárske študijné programy so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo. 

arabský jazyk a kultúra a francúzsky jazyk a kultúra / plánovaný počet študentov 8 

arabský jazyk a kultúra a holandský jazyk a kultúra / plánovaný počet študentov 5 

arabský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra / plánovaný počet študentov 10 

Termín podania prihlášok je do 30. 6. 2022. 

https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/novinky/prihlasky-na-nove-studijne-programy-do-30-juna-2022/
___________________________________________________________________________
BEZPLATNÝ webinár Cesta na medicínu

Isto veľa žiakov z Vašej školy chce ísť študovať medicínu, ale niekedy majú problém sa zorientovať v informáciách ohľadom ich budúceho štúdia. Radi by sme im pomohli. 

Po pozitívnych ohlasoch z minulého roku a účasti viac ako 500 študentov sme sa rozhodli usporiadať ďalší online BEZPLATNÝ webinár Cesta na medicínu z pohľadu slovenského študenta, ktorý sa uskutoční 31. 5. 2021 od 18:00 (https://fb.me/e/3kGs5gE4M)

Na tomto webinári sa dozvedia podľa čoho si vybrať jednotlivú lekársku fakultu alebo aké sú podmienky prijatia na konkrétnu fakultu.

Chceli by sme Vás poprosiť o sprostredkovanie informácie o tomto webinári žiakom, ktorí uvažujú o štúdiu medicíny. Webinár je určený všetkým žiakom bez ohľadu na ročník štúdia.


Na webinár je potrebná registrácia na tomto odkaze:

https://forms.gle/CZJ6zzPfXpSuvtmt5

______________________________________________________________________________________________
KURZY LETO 2022_kurzy k priprave na talentove prijimacie pohovory ARCHITEKTURA, DIZAJN, UMENIE

Radi by sme Vašim žiakom a budúcim maturantom ponúkli aj v tomto školskom roku a počas leta naše služby k príprave na talentové prijímacie pohovory na vysoké školy so zameraním na odbory


ARCHITEKTÚRA   -   DIZAJN   -   UMENIE

 

v kurzoch:

ARCHITEKTÚRA, DIZAJN a UMENIE

KRESLENIE

VÝTVARNÉ TECHNIKY

 

Organizujeme kurzy a konzultácie:

-       k nadobudnutiu teoretických vedomostí a praktických zručností výtvarných techník /zátišie, busta, ľudská postava,..., perspektíva,.../,

-       k nadobudnutiu teoretických vedomostí a praktických zručností kresby kompozícií a úloh priestorovej predstavivosti /princípy perspektívy, axonometrie,.../,

-       k doučovaniu stereometrie a základov deskriptívnej geometrie,

-       k doučovaniu teórie a dejín umenia, architektúry a dizajnu,

-       k vypracovaniu komplexného portfólia domácich prác,

-       iné podľa individuálnych požiadaviek študenta.

Príprava simuluje priebeh prijímacích skúšok prostredníctvom kreatívnych cvičení, ktorými študent nadobúda požadované vedomosti a zručnosti. Príprava je vedená architektmi a umelcami z praxe.
Chcete zmysluplne využiť svoj voľný čas, umelecky sa sebarealizovať, nájsť v sebe skryté kreatívne vlohy pre svoje ďalšie štúdium, alebo Vás láka umenie z iných dôvodov - v tom prípade strávte svoj čas s nami.
Dbáme na individuálny prístup ku každému študentovi a na základe jeho požiadaviek spoločne organizujeme prípravu. Kurzy a konzultácie organizujeme formou mimoškolskej vzdelávacej činnosti.

 

____

Forma kurzov a konzultácií: skupinové / individuálne

Miesto konania kurzov a konzultácií: Dulovo námestie 10, Bratislava

Termíny: podľa ponuky, alt. dohodou

           

V prípade záujmu nás kontaktujte.


Kontakt:

study.fivebyfive@gmail.com

0907 743 071

_______________________________________________________________
DOD - Piknik na TUKE

dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou pre žiakov 2. a 3. ročníkov stráviť  deň na našej univerzite počas jarného kola Dňa otvorených dverí na TUKE pod názvom "Piknik na TUKE".TUKE si v tomto roku pripomína 70. výročie svojho založenia. Atmosféru jarného Pikniku na TUKE si budete môcť vychutnať v areáli Technickej univerzity v Košiciach v stredu 25. mája 2022 v čase od 09.00 h do 13.00 h.
Pre žiakov sme pripravili exteriérové, vedomostné a oddychové aktivity (v závislosti od počasia).
V prípade akýchkoľvek dotazov nás, prosím, neváhajte kontaktovať na dod@tuke.sk.
Program tohto
podujatia nájdete na https://dod.tuke.sk/
Tešíme sa na Vás.

Organizačný tím Dňa otvorených dverí Technickej univerzity v Košiciach.
______________________________________________________________________________________________________________
Prijímačky na medicínu 2022&2023 SK&CZ

Aj tento rok sme vytvorili skupinu na Facebooku (Prijímačky na medicínu 2022&2023 SK&CZ). Táto skupina je určená pre žiakov predposledného ročníka, ktorí by radi študovali medicínu na niektorej z vysokých škôl na Slovensku alebo Česku a na prijímacie skúšky pôjdu v roku 2023. Skupina ponúka všetky potrebné informácie na jednom mieste, ako sú termíny podania prihlášok, DOD alebo podmienky prijatia. 

Zároveň je to možnosť na spoznanie sa so študentmi lekárskych fakúlt. A po prijímačkách v júni tohto roku sa stane najlepším miestom, kde Vaši študenti môžu získať informácie ohľadom prijímačiek od študentov, ktorí ich tento rok absolvujú.

Návrh príspevku na sociálne siete.docx

________________________________________________________________________________________________
Informácie študentom - Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline (do roku 1996 Vysoká škola dopravy a spojov) zabezpečuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie v študijných programoch:
1. Cestná doprava a
2. Zasielateľstvo a logistika.
Absolvent  študijného programu  Cestná doprava je  odborne spôsobilý na vykonávanie činnosti prevádzkovateľa alebo vedúceho dopravy v cestnej nákladnej a autobusovej doprave v štátoch EÚ a je pripravený si založiť aj vlastnú dopravnú firmu.
Absolvent študijného programu Zasielateľstvo a logistika  získa odborné vzdelanie v zasielateľstve a logistike a po jednoročnej odbornej praxi plní požiadavky na odbornú spôsobilosť na získanie viazanej živnosti zasielateľstvo.

Informácie o študijných programoch, ktoré je možné v SR a ČR študovať len v Žiline a o ďalších odborných  aktivitách katedry cestnej a mestskej dopravy  nájdete na:
https://www.youtube.com/watch?v=ssfnwHtt0m4
https://kcmd.uniza.sk/sk/
Termín na podanie prihlášok je do 30.04.2022.
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedra cestnej a mestskej dopravy
Web: www.fpedas.uniza.sk
https://kcmd.uniza.sk/sk/
https://www.objavpedas.sk/sk/
________________________________________________________________________
Prilezitost pre studentov - prihlasovanie je do 29. aprila
Občianske združenie LINK CoWorking so sídlom v komunitno-coworkingovom centre 365.labb na Lazovnej ulici a práve spúšťa prihlasovanie do nového projektu LINK Academy, ktorý je pokračovaním úspešného projektu Social Impact Academy, vďaka ktorému mohlo 163 mladých ľudí zrealizovať svoj nápad. Prihlasovanie do projektu trvá do 29. apríla 2022.

Cieľom súčasného projektu, ktorý je určený študentom a študentkám stredných a vysokých škôl z Banskej Bystrice a blízkeho okolia je podpora a rozvoj kľúčových sociálnych a profesijných zručností a schopností mladých ľudí prostredníctvom 5 workshopov na témy ako prezentačné zručnosti, time manažment, marketing – sociálne siete, ako robiť podcasty a ako sa zlepšiť v blogovaní.

Po vzdelávacej časti budú účastníci a účastníčky rozdelení do projektových tímov, kde budú dobrovoľne pomáhať partnerským organizáciám z oblasti životného prostredia, občianskeho aktivizmu či sociálnej oblasti pri riešení konkrétnych úloh a zadaní.

Počas celého trvania projektu budú mať účastníci možnosť vzdelávať sa a čerpať inšpiráciu a motiváciu na našej inovatívnej webovej vzdelávacej platforme.

Tento program je bezplatný a každá škola môže poslať 5 študentov.

Link na podujatie: www.facebook.com/events/315863754022227

Link na prihlasovanie: shorturl.ae/HGbRW

Eva Ščepková

-- 
Eva Ščepková
eva.scepkova@gmail.com
+421 908 565 464
zakladateľka EnviroFuture
zakladateľka LINK CoWorking Banská Bystrica
event & office manager 365.labb 
PR manager Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT!

_____________________________________________________________________________________
Vzdělávací kanál zdarma pro všechny studenty gymnázií

V roce 2022 nás čeká již 14. ročník přípravy k talentovým zkouškám FestAD a tento rok bude v mnohém výjimečný.

Rozhodli jsme se spustit vzdělávací kanál zdarma pro všechny studenty gymnázií, kteří mají zájem o budoucí cestu architektury, designu a oborů výtvarného umění.

V pravidelných lekcích zájemcům odhalíme:

  • kresebné postupy krok za krokem a cenné rady k talentovým zkouškám, které se našim žákům za mnoho let nejvíce osvědčily,
  • rozhovory s úspěšnými absolventy, kteří přiblíží svůj vysněný umělecký obor všem dalším uchazečům.
Kliknutím ZDE otevřete výukový kanál na Youtube (Najdete zde nová kresebná videa i aktuální rozhovory o studiu designu, architektury a krajinné architektury.)__
_____________________________________________________________________ 
Den vysokoskolaka na UPJS v Kosiciach
Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach organizuje „1 Den vysokoskolaka na UPJS“.

Podujatie sa kona prezencnou formou podla casoveho a obsahoveho harmonogramu jednotlivych fakult univerzity. Prihlasovanie odporucame prostrednictvom portalu: „PRIHLÁSIŤ SA NA  AKTIVITU“.


Cast prednasok bude realizovana aj online cez Facebook: https://www.facebook.com/events/361272255916595/?ref=newsfeed

 Komplexnu informaciu najdete: TU

__________________________________________________________________________
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Katedra spojov ponúka možnosť štúdia dvoch študijných programov:

Elektronický obchod a manažment je ekonomickým študijným programom, ktorý sa zameriava na štúdium ekonomiky internetového podnikania a marketingu. Distribučné technológie a služby je študijný program zameraný na oblasť dopravných a logistických technológií a služieb. 

Termín podania prihlášky je do 30.4.2022.

Všetky ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke: https://studuj-ks.uniza.sk.

_______________________________________________________________________
1 DEŇ vysokoškoláka na UPJŠ v Košiciach

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti podujatie, ktoré organizuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v dňoch 24. – 25. 5. 2022.

Ponúkame Vašim študentom vyskúšať si na vlastnej koži, ako to funguje na „UPJŠke“.

Podujatie 1 DEŇ vysokoškoláka na UPJŠ je určené pre všetkých stredoškolákov, ktorí uvažujú v predstihu o svojej budúcnosti.


Link na podujatie na FB: https://www.facebook.com/events/361272255916595?ref=newsfeed, kde už čoskoro prinesieme viac informácií o programe a spôsobe prihlasovania sa.

______________________________________________________________________________________________-
Námorná univerzita Gdynia pozýva Slovákov na bezplatné štúdium
Dobrý deň,
Námorná univerzita v Gdyni pozýva Slovákov na bezplatné štúdium nielen pre budúcich námorníkov, ale aj v odboroch manažmentu, dopravy a logistiky, cestovného ruchu a potravinárstva. Dúfam, že kvalitné vzdelanie získané na zahraničnej univerzite bude užitočné nielen pre samotných uchádzačov zo Slovenska, ale po ich návrate na Slovensko aj pre ich rodnú obec, školu, región a pre celé Slovensko, ktore si takto získa skúsených špecialistov pre slovensko-poľsku spoluprácu a zahraničné know-how.
Zriadili sme aj FB-skupinu pre slovenských a českých záujemcov o štúdium v Gdyni:
https://www.facebook.com/groups/namornauniverzita
a bezplatný e-mailový kurz poľštiny pre Slovákov:
http://porteuropa.eu/sk/pozyvame-vas-na-bezplatny-e-kurz-polstiny-pre-slovakov/
________________________________________________________________________
Štúdium a práca v Kanade pre maturitné ročníky

Dobrý deň,
pre maturitné ročníky je posledný rok predovšetkým v znamení, akou cestou sa vydať ďalej po maturite. Stále viac populárne je vycestovat do sveta na 1-2 roky, kedy majú absolventi možnosť naučiť sa anglicky, osamostatniť sa, rozvinúť sa v nových oblastiach a prísť na to, v akom odbore sa ďalej realizovať, či už v rámci štúdia na VŠ alebo začatí pracovnej kariéry.
S našou agentúrou pomáhame Čechom a Slovákom vycestovať do Kanady za prácou, štúdiom a dlhodobým pobytom. Pre maturantov je ideálny program Work and Study, vďaka ktorému môžu vycestovať do Kanady, študovať a nabrať pracovné skúsenosti. Kanada je aktuálne najlepšia, anglicky hovoriaca krajina, kam je možné s týmto zámerom vycestovať.

Základné informácie o programe Work and Study nájdete tu:
___________________________________________________________________________________________
Prijímacie konanie na Akadémii PZ v Bratislave 2022/23_študijný program BSVS
Dobrý deň,
obraciame sa na vás s prosbou o sprostredkovanie informácie k prijímaciemu konaniu na Akadémii PZ v Bratislave 2022/23 na dennú formu štúdia v študijnom programe bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe (BSVS) predovšetkým študentom maturitných ročníkov.
Termín podania prihlášky: 31. marec 2022 
Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na:
aj na facebook.com/Akadémia Policajného zboru v Bratislave.

Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Academy of the Police Force in Bratislava

Sklabinská 1
835 17 Bratislava
Slovakia

__________________________________________________________________________________________________
Talentové prijímacie skúšky na výtvarné odbory vysokých škôl umeleckého zamerania

Radi by smes informovať o prípravných kurzoch na talentové prijímacie skúšky na výtvarné odbory vysokých škôl umeleckého zamerania, ktoré sa budú konať už čoskoro v Centre nezávislého vizuálneho umenia UM n. o. v Banskej Bystrici. Jeden z našich kurzov bude vo víkendových termínoch v priebehu apríla (rovnakých 10 lekcií počas troch víkendov), aby mali možnosť kvôli nemu pricestovať aj uchádzači zo vzdialenejších miest.

Webový odkaz s bližšími informáciami: https://www.umno.sk/pripravne-kurzy/

Najčítanejšie

Deň otvorených dverí
Pozvánka

Deň otvorených dverí

28. September 2018

Viac
Oznam pre štvrtákov
Oznámenie

Oznam pre štvrtákov

15. September 2018

Viac