Oznam pre rodičov žiakov 1. ročníka

6 September 2018, 12:07    |    jakub


Vážení rodičia,

pozývame Vás na plenárnu schôdzu rodičov žiakov 1. ročníka, ktorá sa uskutoční dňa 11. 9. 2018 o 17.00 hodine v aule Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici.

Po skončení plenárnej schôdze sa budú konať triednické schôdzky žiakov 1. ročníka.

Taktiež, v systéme EDUPAGE zatiaľ nemáme e-mailové adresy rodičov, preto zatiaľ používajte prihlasovacie údaje žiakov. V priebehu mesiaca september budú e-mailové adresy rodičov doplnené a budete môcť používať rodičovské kontá.

- Vedenie školy.