OZNAM

1 October 2020, 15:33    |    Viera Gilányová


Vzhľadom na to, že na našej škole bol pozitívne testovaný jeden žiak na COVID-19, RÚVZ nariaďuje povinnú karanténu jednej triedy a odporúčanú karanténu v ďalších troch triedach.  V dotknutých triedach sa prerušuje výchovno-vzdelávací proces v termíne do 4.10.2020. Vyučovanie v týchto triedach bude prebiehať dištančnou formou .

Škola prechádza do oranžovej fázy pandemického plánu a riadi sa pokynmi RÚVZ v Banskej Bystrici.

 

PhDr. Mária Sochorová

Riaditeľka školy