Otvorený depozitár Múzea SNP

9 November 2022, 19:58    |    Viera Gilányová


Gymnázium J. G. Tajovského sa v školskom roku 2022/2023 zapojilo do projektu Otvorený depozitár Múzea Slovenského národného povstania.

Cieľom tohto projektu je sprístupniť zbierkový fond Múzea SNP verejnosti unikátnou a príťažlivejšou formou.

Súčasťou projektu je aj vzdelávanie vybraných študentov, ktorí budú v pravidelných intervaloch navštevovať Múzeum SNP a aj jeho Vzdelávacie centrum, kde prebehne tematické a zážitkové vzdelávanie. Zo školských lavíc sa tak študenti dostanú do autentického prostredia samotného múzea a jeho expozície.

Atraktívnosť takéhoto netradičného druhu vzdelávania zvyšuje aj fakt, že študenti budú mať možnosť pracovať s replikami zbierkových predmetov, dobovými uniformami, archívnym materiálom  alebo rôznymi praktickými predmetmi využívanými v čase druhej svetovej vojny.

Využívanie týchto metód má poukázať na nebezpečenstvo vojnových konfliktov a toho, ako tieto konflikty zasahujú do ľudských životov.

Obsah vzdelávania bude zameraný najmä na kritické momenty moderných dejín od medzivojnového obdobia až po druhú svetovú vojnu, ale bude reagovať aj na potreby aktuálnych otázok  novodobého extrémizmu, rasizmu a spoločenskej intolerantnosti v spoločnosti.

V priebehu školského roka tak študenti I. C triedy Gymnázia J. G. Tajovského získajú prehľad nielen o Múzeu SNP, jeho zbierkach a mieste v spoločnosti, ale vytvorenými vzdelávacími aktivitami sa posilní aj ich kritické myslenie, naučia sa, ako bojovať proti dezinformáciám a ako sa orientovať vo svete faktov o svetových i našich národných dejinách.

 

Viac informácií o projekte nájdete na stránkach:

http://www.muzeumsnp.sk/otvoreny-depozitar/

https://www.facebook.com/otvorenydepozitar

Prvá návšteva Vzdelávacieho centra Múzea SNP (október 2022)