Otvorenie školského roka 2023/2024

25 August 2023, 12:49    |    Viera Gilányová


 Milí žiaci,

 

vedenie školy a všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci sa na Vás už tešia.

V novom   školskom  roku 2023/24  začíname 4. septembra 2023.

Žiakov 1. ročníka očakávame o 8,00 pred žiackym vchodom do školy.

Žiaci  2. – 5. ročníka sa stretnú  v triedach o  8,30.